Jak vše začalo?

Rádi hledáme to nejlepší řešení problému

Kritické myšlení, analýza problémů a kreativní přístup k jejich řešení máme společný. Stejně jako snahu o neustálé zlepšování se v tom, co děláme. Většinu naší právní praxe jsme strávili spoluprací, byť pod jinými hlavičkami.

 

Společně jsme Janisková & Lata.

Jak s námi šel čas...

2010 Advokátní zkouška je v kapse

Mgr. Katarína Janisková úspěšně skládá advokátní zkoušku a jako zaměstnaný advokát pokračuje ve své intenzivní praxi zejména pro nadnárodního klienta v brněnské advokátní kanceláři.

2011 První setkání

Student právnické fakulty Štěpán Lata přichází na pracovní pohovor s Mgr. Katarínou Janiskovou. Již na pohovoru bylo jasné, že spolupráce bude trvalá, dlouhodobá a kvalitní…

2011 A jak to bylo doopravdy?

Dobře, možná trochu přeháníme. Katarína si tehdy myslela, že Štěpán je namyšlený a on se zase divil, proč ho takové mladé děvče zkouší z právních oblastí, o kterých nikdy dříve neslyšel. Přesto byl Štěpán přijat na studentskou praxi do advokátní kanceláře, kde začala jeho spolupráce s Katarínou. Zápis ze Štěpánova pohovoru je k dispozici k nahlédnutí v sídle naší kanceláře.

2012 A jde se na to

Čerstvý absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity Štěpán Lata začíná svou právní kariéru jako advokátní koncipient. Katarína Janisková si vyhrnuje rukávy, jako u řady jiných advokátních koncipientů, které vychovala a odškolila, a začíná Štěpána učit nejen mnohým oblastem práva, ale i tomu, jak být dobrým advokátem. V této době jsou položeny základy budoucího fungování kanceláře v podobě spolupráce Štěpána a Kataríny na celé řadě kauz, v rámci kterých Katarína předává své znalosti Štěpánovi.

2016 Další hotový advokát

Štěpán Lata úspěšné skládá advokátní zkoušku. Katarína a Štěpán, zatím jako dva samostatní advokáti, budují základy své praxe v sousedících kancelářích a začínají úžeji spolupracovat.

2017 Stavíme se na vlastní nohy

Stěhujeme kancelář a zcela se osamostatňujeme od dřívější praxe. V květnu 2017 jsme se z centra Brna přestěhovali do moderních prostor Technology Innovation Transfer Chamber.

2019 Janisková & Lata

Trvalá spolupráce Štěpána a Kataríny vyústila ve společné logo, větší kancelářské prostory a ještě užší spojení obou našich právních praxí.

Kdo se o Vás postará?

Mgr. Katarína Janisková

advokát

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po složení advokátních zkoušek v prosinci 2010 se jako advokát a manažer civilního oddělení věnovala zejména civilnímu právu. Od roku 2017 v tom pokračuje i ve vlastní praxi, v roce 2019 pak spojila své síly s Mgr. Latou a založila advokátní kancelář Janisková & Lata. Věnuje se věcem péče o nezletilé, obhajobám ve věcech hospodářských trestných činů, stavebnímu právu a nadále udržuje svou základní občanskoprávní praxi.

Mgr. Štěpán Lata

advokát

V roce 2012 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, praxi advokátního koncipienta získal v advokátní kanceláři, kde se věnoval zejména správě portfolií investičních skupin. Od roku 2016 působí jako samostatný advokát, od roku 2019 jako trvale spolupracující advokát s Katarínou Janiskovou. Věnuje se různým oblastem soukromého práva, zejména právu obchodnímu a občanskému.